De doelstelling van SportsDrachten is het creëren van mogelijkheden om landelijk aansprekende sportevenementen in de gemeente Smallingerland en Friesland te laten organiseren, om zodoende de gemeente en de provincie op de kaart te zetten.

Tevens is SportsDrachten organisator van de 3daagse van Drachten.

Om deze doelstelling te bereiken wordt gebruik gemaakt van door ondersteuning beschikbaar gestelde middelen (gemeente, overheid en sponsoren), die op hun beurt bij een bezoek aan de evenementen een voorkeursbehandeling kunnen verwachten en de mogelijkheid hebben hun bedrijf te promoten door het plaatsen van reclamematerialen.

(Sport)evenementen in Drachten

  • Veneboerloop; hardloopevenement over 10 km tevens afstanden van 1,5 en 5 km.( www.veneboerloop.nl)
  • 8 van Drachten; hardloopevenement van Beetsterzwaag-Drachten, met in het voorprogramma wandeltocht over de afstanden van 8, 16, 24, 32 en 40 km.( www.8vandrachten.nl )
  • BattleRun; hoofdafstand 8.2 km,nevenafstanden 1.1 en 5 km( www.bethel.nl/battlerun/ )
  • Otterloop; hoofdafstand 8 km,nevenafstanden KidsRun, 1.3 en 5 km